fbpx

Už pred 50-timi rokmi cukrovarnícka lobby tajne platila vedcov, aby namiesto cukrov obvyňovali zo škodlivosti tuky

V nedávno odhalených interných dokumentoch došlo k objaveniu, ako cukrovarnícky priemysel bagatelizoval informácie o škodlivosti cukru na zdravie človeka v období rokov 1960.

Ako sa uvádza v nedávno publikovanom článku v JAMA Internal Medicine, cukrovarnícky priemysel v období rokov 1960 financoval výskum, ktorý bagatelizoval informácie o škodlivosti cukru a zvýrazňoval škodlivosť tukov.

V článku sa poukazuje na informácie, že priemyselná skupina pod názvom Sugar Research Foundation (SRF) chcela vyvrátiť obvinenia a tvrdenia o škodlivosti cukru a jeho vplyvu na srdcovo-cievne ochorenia. Následne potom SRF sponzorovala harvardských vedcov v ich výskumoch ohľadom tejto úlohy. Výsledky objavov boli publikované v New England Journal of Medicine v r. 1967 bez najmenšej zmienky o poskytnutí ich financovania. Tento projekt financovaný cukrovarníckym priemyslom bol v skutočnosti iba literárne spracovaným prehľadom porovnania rozličných štúdií a experimentálnych pokusov. Konštatovalo sa v ňom, že všetky hlavné štúdie ohľadom pôsobenia cukrov sú problematické. Zároveň sa v publikácii dospelo k záveru, že práve znižovanie spotreby tukov vedie k prevencii vzniku srdcovo-cievnych chorôb.

Autori aktuálne zverejneného článku hovoria, že posledných 50 rokov sa cukrovarnícky priemysel pokúšal ovplyvňovať závery vyjadrení vedcov ohľadom relatívnej škodlivosti cukrov a tukov. Ako sa vyjadril spoluautor Stanton Glantz pre noviny New York Times: “Bol to naozaj veľmi prefíkaný a cielený postup cukrovarníckeho priemyslu, vzhľadom na to, že prehľad záverov a zistení publikovaných v takých renomovaných médiách má zvyčajne takú tendenciu, že vo veľmi významnej miere ovplyvňujú širokú mienku vedeckých kruhov.”

Príliv peňazí

Ako bolo skonštatované v novom článku, jeho autori Glantz, Cristin Kearns a Laura Schmidt sa nesnažili o to, aby poukázali na prepojenie medzi cukrom a srdcovo-cievnymi chorobami. Predmetom ich záujmu je spôsob, aký sa použil. Poukazujú na to, že odhalený dokument preukazuje snahy a pokusy cukrovarníckeho priemyslu ovplyvňovať vedecké skúmania a debaty. Ako podotýkajú spracovatelia toho zistenia, ich práca však bola spojená s istým limitovaním, najmä vzhľadom na to, "že sme nemohli získať vyjadrenie kľúčových osôb, spojených s touto historickou epizódou, lebo už nie sú nažive", píšu autori článku. A navyše, "aj rozličné iné organizácie obraňovali obavy ohľadom pôsobenia tukov".

Hoci nejestvuje priamy dôkaz o tom, že SRF priamo zasahovala a editovala podklady prehľadov a záverov harwardských vedcov, z roku 1967 existuje evidencia o tom, že záujem cukrovarníckej lobby mal rozhodujúci vplyv na vydanie finálneho záveru skúmania. Čo naozaj nemožno prehliadnúť je motivácia a úmysly. Ako sa ďalej uvádza v zisteniach, v roku 1954 sa prezident SRF vyjadril o veľkých perspektívnych podnikateľských úspechoch.

"Keby sa Američania zamerali na spôsob výživy s nízkou hodnotou tukov, vzhľadom na optimálne účinky na ich zdravie, potom by tuk museli nahradiť niečim iným. A tak by u Američanov na osobu mohla vzrásť spotreba cukru až o tretinu.”

Ale až v rokoch 1960 berie SFR na vedomie závery vyjadrenia Johna Hicksona, vice-prezidenta a riaditeľa výskumu o "menej žiadúcej vhodnosti cukru ako nutričného zdroja kalórií v porovnaní s inými uhľohydrátmi". Hickson v jednom dokumente doporučoval, aby cukrovarnícky priemysel financoval svoje vlastné štúdie, a hovorí, že "potom bude možné zverejniť údaje a vyvrátiť ohovárania". V ďalšom roku, kedy došlo k publikovaniu nových objavov a zistení ohľadom prepojenia sacharózy so srdcovo-cievnymi ochoreniami, SRF už schválila návrh na spracovanie prehľadového spracovania projektu. Znamenalo to financovanie vo výške 50 000$ (v roku 1960). Jedným z výskumníkov bol predseda Harvardského verejného zdravotného a nutričného úradu, ktorý bol zároveň aj členom výkonného výboru združenia SRF.

“Rôzne štandardy pre rôzne štúdie”

Ako uvádzajú Glantz, Kearns a Schmidt, vedecké články podliehali podrobnému preskúmaniu a selektívnemu výberu združenia SRF, aby sa vzbudil dojem, že cukrovarnícky priemysel je vystavený veľkej kritike. V jednom liste SRF Hickson uvádza "špecifický záujem", ktorý bol v hodnotiacich štúdiách zameraný na "uhľohydráty vo forme sacharózy". “Sme si toho vedomí” odpovedá jeden vedec a "naším zámerom bude preskúmať tieto aspekty a dospieť k záverom." Spracovanie projektu sa však nepredvídane predĺžilo, pretože boli znova a znova publikované nové zistenia ohľadom možnej súvislosti cukru so srdcovo-cievnymi chorobami. Nakoniec došlo v roku 1967 k publikovaniu záverov SRF.

Hickson bol výsledkami skutočne potešený. "Naozaj vás ubezpečujem, že práve toto sme mali na mysli a tešíme sa už na publikovanie zistení,” uvádza sa v jeho vyjadrení jednému z vedcov. V záverečnom prehľade sa minimalizujú významné závery výskumníkov, ktoré navrhujú, že cukor môže hrať úlohu v procese srdcovo-cievnych ochorení. V niektorých prípadoch dokonca vedci podozrievajú výskumníkov z ich neschopnosti či používania nesprávnych a neúčinných metód.

"Je vždy vhodné, aby dochádzalo k položeniu si otázok ohľadom správnosti individuálnych štúdií", píše Kearnsová Bloombergu prostredníctvom e-mailu. Ale ako ďalej uvádza, "autori aplikovali odlišné štandardy na odlišné štúdie" – pozerajúc veľmi kriticky na podozrievavé štúdie ohľadom škodlivosti cukru a ignorovaním problémov v štúdiach, ktoré našli nebepečenstvo v tukoch. "Epidemiologické štúdie ohľadom konzumácie cukrov, ktoré sa zaoberajú charakteristikami zdravia a ochoreniami v skutočnom, reálnom svete – boli vyradené, pretože obsahovali príliš veľa možných faktorov. Experimentálne štúdie zasa boli vyradené a podcenené vzhľadom na ich vzdialenie sa od reálneho života."

Jedna štúdia, ktorá potvrdzovala pozitívny vplyv na ľudí pri konzumácii menej cukru a viac zeleniny, bola celá vyradená, vzhľadom na nepravdepodobnosť zmeny nutričných návykov u ľudí. V ďalšej štúdii, ktorá sa skúmala potkanov, kedy sa aplikovala potrava s nízkym obsahom tukov a vysokou hodnotou cukrov, bola odmietnutá vzhľadom na vyjadrenie, "že človek by sa len veľmi výnimočne dokázal stravovať na týchto princípoch.”

Výskumníci z Harwardu potom obrátili svoju pozornosť na štúdie, ktoré skúmali rizikové vplyvy pôsobenia tukov, čo bola v podstate rovnaká epidemiologická štúdia, ktorá bola zamietnutá, čo sa týkalo ohľadom účinku pôsobenia cukrov. Citujúc "zopár charakteristických štúdií a žiadne kvantitatívne výsledky" ako uvádzajú Kearns, Glents a Schmidt uzatvárajú, že znižovanie spotreby tukov patrí "bezpochybne" medzi najlepšie spôsoby prevencie srdcovo-cievnych ochorení.

Cukrovarnícka lobby: "Štandardy transparentnosti neboli samozrejmosťou”

Vo vyjadrení Sugar Association, ktorá sa vyvinula zo združenia SRF sa uvádza, že poskytnutie vyjadrenia ohľadom udalostí, ktoré sa odohrali dávno v minulosti je veľmi obtiažne. "Priznávame, že Sugar Research Foundation mala vykonávať väčšiu transparentnosť vo všetkých jej výskumníckych aktivitách, avšak v čase, keď boli publikované štúdie, transparenčné štandardy a procesy financovania neboli na takej úrovni, akú máme teraz" - uvádza sa vo vyjadrení asociácie. "Vo všeobecnosti je nešťastné ale aj polemizujúce, že priemyslom financované výskumy sú označované ako škodlivé a zavádzajúce", pokračuje asociácia. "To čo v dialógu často chýba je, že priemyslom financované výskumy boli informatívne pri riešení kľúčových problémov".

Spomínané dokumenty sú staré už viac ako päť dekád, ale väčší problém je v súčanosti, ako uvádza Marion Nestle v komentári pre JAMA Internal Medicine.

"Je naozaj pravda, že súčasný potravinársky priemysel manipuluje s výsledkami vedeckých výskumov vo svoj prospech? Áno, je tomu tak aj dnes. V roku 2015 získal New York Times e-maily, v ktorých dochádza k odhaleniu veľmi priateľských vzťahov medzi Coca-Colou a sponzorovanými výskumníkmi, ktorí pracovali na štúdii, ohľadom účinkov sladkých nápojov na obezitu u ľudí. Dokonca v iba nedávno zverejnených emailoch v Associate Press sa uvádza, že Candy Trade Association financovala a ovplyvňovala závery štúdie, ktorá poukazovala na to, že deti konzumujúce sladkosti majú oveľa zdravšiu váhu ako tie, ktoré sladkosi nekonzumujú."

Pokiaľ ide o autorov článku, ktorí rozoberali dokumenty o tomto financovaní, navrhujú dve riešenia: "Zodpovedné autority a inštitúcie by mali dávať menšiu váhu záverom štúdií, ktoré financuje potravinársky priemysel" píšu. Vyzývajú tiež k novému výskumu na zistenie akýchkoľvek väzieb medzi pôsobením cukrov a srdcovo-cievnymi ochoreniami

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.

© 2022 Reg-enor.sk - výživový doplnok
Regenerácia organizmu, zníženie telesnej hmotnosti - Zdravé chudnutie.